Wybór odpowiedniej bramy

Jakiego rodzaju jest to garaż? Wolnostojący czy połączony z domem?

  1. Ile jest miejsca pod sufitem?
  2. Jak wysokie jest nadproże (przestrzeń nad otworem do sufitu)
  3. Ogólne warunki montażowe
  4. Kolorystyka istniejącej stolarki otworowej

Aby ułatwić Państwu podanie nam odpowiednich informacji proszę o skorzystanie z niniejszego rysunku.

Kontakt

SERWIS

tel.: 664 149 738
e-mail: serwis@astrum.com.pl