Sprawdzanie położenia bramy nadajnikiem

1
2
3
1.Dioda LED multicolor
2.Przycisk odczytu
3.4 przyciski funkcyjne

Kontakt

SERWIS

tel.: 664 149 738
e-mail: serwis@astrum.com.pl

  1. Odczytywanie położenia bramy – aby sprawdzić czy brama jest zamknięta, należy nacisnąć przycisk odczytu na nadajniku HS 5 BS, a następnie przycisk obsługujący funkcję otwierania bramy. Dioda LED świeci w tym momencie pomarańczowym światłem
  2. Komunikat o położeniu bramy – jeżeli brama jeszcze jest otwarta dioda LED zaczyna migać na czerwono. Zamknięcie bramy jest sygnalizowane zielonym światłem diody LED.
  3. Komfortowa funkcja zamykania – ponowne uruchomienie funkcyjnego przycisku umożliwienia zamknięcie bramy (jeżeli brama znajduję się poza polem widzenia, do jej obsługi wymagana jest instalacja dodatkowych fotokomórek)
  4. Wysyłanie automatycznego komunikatu o położeniu bramy – zielona dioda LED sygnalizuje na koniec zamknięcia bramy.